עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה הסכם קומבינציה הסכם בין בעל הקרקע לבין קבלן ולפיו בונה הקבלן על המגרש של בעל הקרקע ובתמורה מקבל בעל המגרש חלק מהדירות. אופן העסקה • עסקת קומבינציה כוללת שתי עסקאות: – מכירת זכויות במקרקעין – קבלת שרותי בניה מהקבלן )בתמורה(. • "מכר מלא" - בעל המגרש מוכר את כל זכויותיו במגרש [...]

עסקת קומבינציה 2018-04-05T17:22:02+00:00