פעילות המשרד 2018-09-15T15:47:20+00:00
מקרקעין
עו"ד קניית דירה
עסקת קומבינציה

עסקאות מכר

עסקה של מכירה או קניית דירה היא תהליך מורכב ומלווה בלא מעט סיכונים! כך למשל: יש לזהות את בעלי הזכות במקרקעין, לבדוק שלא קיימות חריגות בניה, שהמערכות של הנכס עובדות, שאין תכנית חדשה העלולה להשפיע על חיובי הצדדים וכמובן היבטי המס החלים על עסקאות מכירה ורכישת מקרקעין. חשוב לשכור שירותים משפטיים של עו"ד הבקיא בתחום המקרקעין, ובפרט בתחום של עסקאות מכר ומיסוי מקרקעין המכיר לעומק את הפטורים שיודע לבחור את הפטור המתאים ולחילופין שלא להשתמש בפטור כאשר אין צורך בו וזאת על מנת לשמור פטור מסוים לשלב מאוחר יותר בחיים.

מיסוי מקרקעין

מוכרים או רוכשים נכסים, שוכחים את ההוצאות הנלוות הכרוכות במכירה או קניית מקרקעין. כך לדוגמא: מס שבח ומס רכישה. החוק קובע כי יש לשלם מס שבח בעת ביצוע מכירת נדל"ן, אלא אם המוכר זכאי לפטור. כמו כן,  רכישת נדל"ן משתנה בהתאם למספר גורמים: (1) תאריך רכישה, (2) סוג החישוב – חישוב רגיל, חישוב עבור נכה, עיוור או עולה (בהתאם לחוק, קיימות הקלות והנחות לנכים, נפגעי פעולות איבה, עולים וכד') (3) שווי העסקה (4) חלקיות – האם רכשתם את הנכס כולו או חלקו. חשוב לבצע תכנון מס בטרם מוכרים את המקרקעין ומשך יש לפנות לעו"ד המכיר את התקנות, החוק, ולא פחות חשוב את הוראות הנוהל היטב. משרדנו מלווה מוכרים ורוכשים, שאין להם דירה ומעוניינים לרכוש דירה יחידה, וכן מוכרים ו/או רוכשים בעלי מספר נכסים שמעוניינים לבצע תכנון מס לגיטימי

עסקאות קומבינציה

סוג של עסקת חליפין שבמסגרתה מוכר בעל הזכות בקרקע חלק מהזכות שלו ליזם או לחברה קבלנית ובתמורה יקבל בעל הזכות חלק מהבנין שיבנה בעתיד, לרוב מקבל בעל הזכות יחידות כגון: דירות, חנויות, מחסנים וכו'. עסקת קומבינציה היא עסקה מורכבת מכמה בחינות והיא בעלת היבט מיסויי. ישנם מיסים שבעל זכות לא מודע להם ולכן בטרם יתקשר בעל זכות בקרקע עם קבלן בעסקת קומבינציה יש להיוועץ עם עו"ד הבקיא בתחום עסקאות קומבינציה והיבטי המס החלים בכל מקרה לגופו.

עו"ד חריגות ובניה
עו"ד תכנון ובניה

חריגות / הקלות (סטיה / שימוש חורג) / תוספות בניה

כדי לבנות מבנה בישראל יש לקבל היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה. הוועדה מקומית מקבלת החלטה לאחר שהיא בוחנת את הוראות התכנון החלות בהתאם לתכנית החלה במקום בו מבוקש ההיתר. ישנם מקרים שמוגשת בקשה להקלה (סטיה/ שימוש חורג מתכנית), וועדות התכנון מוסמכות לאשר הקלות המהוות חריגה מהיתר. החלטות הועדה מתבלות עפ"י רוב ובהרבה מקרים אנו עדים לפגמים בקבלת ההחלטה. דרך המלך לתקוף החלטה ליתן היתר בניה כאשר עולה טענה של סטיה מתכנית ו/או מהדין צריכה להיות בהגשת ערר לועדת הערר. זאת, להבדיל ממחלוקות בשאלות קנייניות או בשאלות של שימוש וחזקה הנדונות בערכאות האזרחיות הרגילות, ולהבדיל מטענות לגבי פגמים מנהליים שאינם קשורים בנושאים תכנוניים, שיידונו בבית המשפט לעניינים מנהליים.  משרדנו מייצג לקוחות מול ועדות תכנון תוך שיתוף פעולה עם מהנדסים, אדריכלים, מפקחי בניה מקצועיים, דבר המאפשר להעניק ללקוחותינו פתרון כולל במקצועיות וביעילות.

תכנון ובניה

משרדנו מייצג מתנגדים בודדים ומתנגדים בקבוצות, תושבים ו/או וועדי פעולה בהליכי התנגדות לתוכניות, מול הוועדות לתכנון ובנייה. חוק התכנון והבניה הינו חוק סבוך, ובטרם מעוניינים להתחיל הליך יש לבחון את הסוגיה לעומק ולכן יש צורך להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום התכנון ובניה.

השאר לנו פרטים ונחזור בהקדםהתקשר